ده سال گذشته اتفاقات مهمی در اقتصاد به دلیل بحران های مالی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و طبیعی رخ داده است. اما انتظار نمی رود که شروع اقتصاد جهانی جدید مانند دهه گذشته باشد. باتوجه به پایین بودن نرخ های بهره در داده های تاریخی، گرم شدن سیاره زمین، فشارهای تورمی در سراسر جهان، سرعت افزایش جمعیت پیر و سایر موراد می توان انتظار برخی از روندها را در اقتصاد آتی داشت. همچنین بخوانید؛ Pandemics و تاثیرات آن بر اقتصاد.

یک تحقیق منتشر شده مالی نشان می دهد که در اقتصاد آتی باید انتظار؛ افزایش روند دهکده جهانی، رکود اقتصادی، خطاهای کمی، جمعیت شناسی، تغییرات آب و هوا، ربات و اتوماسیون، سرمایه داری اخلاقی، اینترنت اشیاء و فضا را داشته باشیم.

ویژگی های کلیدی

  • رکود جهانی یکی از عوامل تاثیر گذار در قانون گذاری های مالی خواهد بود.
  • تغییرات آب و هوا، سیاره زمین را تحت تاثیر قرار می دهند.
  • پیش بینی می شود تا سال 2035، ربات ها جایگرین 50 درصد از مشاغل شوند.
  • سرمایه داری اخلاقی در مباحث طبقه بندی سرمایه وارد می شود.
  • همه چیز باتوجه به اینترنت اشیاء هوشمند می شود.

این موارد برای سرمایه گذاران چه معنایی دارد

روندها نشان از رکود جهانی دارند. بسیاری از موسسات مالی جهانی براین باورند که شرایط اقتصادی در آخرین مرحله چرخه خود است.

همچنین بخوانید؛ اقتصاد کلان: عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی.

دومین عامل مهم، تغییرات آب و هوا است. آمار جمعیت شناسی، جمعیت جهان تا ده سال آینده را بیش از یک میلیارد نفر برآورد می کند. افزایش جمعیت باعث محدود شدن منابع سیاره زمین می شود و گرم شدن کره زمین را تسریع می کند و افزایش دما عواقب ویرانگر اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. (به منظور دسترسی به داده های جمعیت، می توانید اینجا کلیک کنید).

روبات و اتوماسیون نقش بسزایی در روند اقتصاد جهانی آتی دارند چرا که بازار کار را تحت تاثیر خود قرار می دهند. پیش بینی گزارش این موسسه مالی حاکی از آن است که تا سال 2022 تنها 59 درصد از موقعیت های شغلی توسط انسان انجام می شود و تا سال 2035 این رقم به 50 درصد می رسد. هوش مصنوعی تا سال 2029 ممکن است پیشرفتی نزدیک به هوش انسانی داشته باشد.

چهارمین عامل، سرمایه داری اخلاقی است به طوری که هدف اصلی شرکت ها دیگر به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامدار نخواهد بود. شرکت ها عوامل دیگری نظیر محبوبیت مشتریان، رضایت کارمندان، مسئولیت های اجتماعی و عوامل تاثیر گذار بر محیط زیست را مدنظر قرار می دهند.همچنین بخوانید؛ آیا اقتصاد علم است؟

همچنین اینترنت اشیاء و هوشمندی یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار است. در دهه آینده حدود 500 میلیارد دستگاه قابل اتصال به اینترنت وجود خواهد داشت. به طوری که هر 18 ثانیه افراد 7 دقیقه با دستگاه های متصل به اینترنت در ارتباط خواهند بود. ظرفیت تکنولوژی 5G به اتمام خواهد رسید و احتمالاً تکنولوژی جایگزین معرفی خواهد شد.

نگاهی به آینده

عوامل دیگر مانند عوامل جمعیت شناسی و فضا تاثیرات کمتری بر شکل گیری اقتصاد خواهند داشت. قوانین پولی و اقتصادی باتوجه به عوامل تاثیر گذار شکل می گیرند و کارآفرینان و سرمایه گذاران در حالی که با ورود به دهه جدید با ریسک های اقتصادی و مالی زیادی مواجه خواهند شد، به فرصت های مالی بیشماری نیز دسترسی پیدا خواهند کرد.

گردآوری شده توسط تیم تولید محتوا