اهرم مالی ناشی از استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای توسعه پایه دارایی شرکت و ایجاد بازده سرمایه در معرض ریسک است. اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول قرض گرفته شده – به ویژه، استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه قرض گرفته شده – برای افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری است.

  • اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تامین مالی دارایی های خود استفاده می کند اشاره کند.
  • اهرم به استفاده از بدهی (وام های قرض گرفته شده) برای تقویت بازده سرمایه گذاری یا پروژه اشاره دارد.
  • سرمایه گذاران با استفاده از اهرم قدرت خرید خود را در بازار چند برابر می کنند.
  • شرکت ها از اهرم مالی برای تأمین دارایی های خود استفاده می کنند – به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، شرکت ها می توانند از بدهی برای سرمایه گذاری در عملیات تجاری در تلاش برای افزایش ارزش سهامداران استفاده کنند.

اهرم استفاده از بدهی (سرمایه قرض گرفته شده) به منظور انجام سرمایه گذاری یا پروژه است. با اهرم می توانید به راحتی بازده بالقوه حاصل از یک پروژه را چند برابر کنید. به همین ترتیب، اهرم ریسک احتمالی را در صورت عدم به پایان رساندن سرمایه گذاری چند برابر می کند. وقتی فردی از یک شرکت، دارایی یا سرمایه گذاری به عنوان “دارای اهرم بسیار بالا” یاد می کند، به این معنی است که بدهی آن نسبت به حقوق صاحبان سهام بیشتر است.

مفهوم اهرم بیشتر توسط سرمایه گذاران و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران از اهرم برای افزایش قابل توجه بازدهی که می تواند در یک سرمایه گذاری تأمین شود، استفاده می کنند. آنها سرمایه گذاری خود را با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله اپشن یا حق اختیار، معاملات آتی و حسابهای مارجینال اهرم می کنند. شرکتها می توانند از اهرم برای تأمین مالی دارایی های خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، شرکت ها می توانند از منابع مالی بدهی برای سرمایه گذاری در عملیات تجاری استفاده کنند تا ارزش سهامداران را افزایش دهند.

سرمایه گذاران همچنین می توانند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که در جریان نرمال تجارت خود از اهرم برای تأمین مالی یا توسعه عملیات استفاده می کنند.