سهام یک دارایی مالی است و نه یک دارایی واقعی. دارایی های مالی، دارایی های کاغذی هستند که به راحتی به پول نقد تبدیل می شوند. دارایی های واقعی ملموس و دارای ارزش ذاتی هستند. دارایی مالی اما واقعی نیست و یک تعریف مناسب برای سهام است.

مفهوم دارایی

دارایی عبارت است از ارزشی که متعلق به یک فرد حقیقی و یا حقوقی است و می تواند به منظور پوشش بدهی ها و تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد. دارایی یک واحد اقتصادی است که کسر آن از بدهی مقدار ارزش خالص را تعیین می کند. دارایی هایی که به راحتی به پول نقد تبدیل می شوند، در گروه دارایی های نقد قرار می گیرند. اما دارایی ها که به راحتی نقد نمی شوند در دسته دارایی های فیزیکی قرار می گیرند که می توانند شامل املاک و مستغلات، تجهیزات و سایر دارایی های فیزیکی باشند.

آیا به دنبال یک فایل گزارش گیری مالی به منظور ساده ترشدن عملیات حسابداری خود می گردید؟ اینجا کلیک کنید.

همچنین بخوانید؛ چند استراتژی تخصیص دارایی

دارایی مالی در مقابل دارایی واقعی

تفاوت های زیادی بین دارایی واقعی و مالی وجود دارد. نمودار Venn ابزار مناسبی برای نشان دادن تفاوت ها و همپوشانی ها بین دو نوع دارایی است.

دلیل نام گذاری دارایی واقعی این است که به راحتی قابل مشاهده هستند. آنها ملموس با ویژگی های فیزیکی هستند. خودرو، ساختمان، مزرعه، تجهیزات نمونه ای از دارایی واقعی هستند.

همچنین بخوانید؛ منظور از معامله بر روی کاغذ چیست؟

دارایی های مالی مانند سهام، نمی توانند دیده یا لمس شوند اما ارزش آنها برای صاحب دارایی قابل نمایش است. برخلاف دارایی های واقعی، سهام و سایر دارایی های مالی در صورت نیاز می توانند به سرعت به پول نقد تبدیل شوند. در حالت ایده آل، شرکت ها تمایل به مدیریت ترکیب مشخصی از دارایی های مالی و واقعی دارند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان