اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
برکت گروه دارویی برکت مواد و محصولات دارویی  مجاز بورس-بازاردوم ۱۳۶۰۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱,۵۱۰ ۰٫۲ ۱,۵۰۸ ۰٫۰۷ ۶۱۴,۰۱۴,۱۹۳ ۱,۴۳۲ – ۱,۵۸۲ ۱,۴۹۸ – ۱,۵۲۸
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱,۵۲۸ ۱,۵۰۷ ۲۹۰ (۲۳) ۵٫۲ (۶۵٫۵۷)
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۵۰۴ ۱۳۱۱ ۱۳۴۶ ۱۶۵۵
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۴ ۰ ۵
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود و ضرر مناسب است.