اگر می خواهید به تازگی وارد بازار کار شوید و یا قصد تغییر شغل فعلی خود را دارید، به شما پیشنهاد می کنیم لیست بهترین شغل های جهان در سال 2020 میلادی که در این مقاله آمده است را مطالعه کنید.

شغل شماره 1 در سال 2020 توسعه دهنده نرم افزار است، و رتبه دوم به تحلیلگران آماری اختصاص دارد. در سایر عناوین بخش های پزشکی و درمانی به چشم می خورد.

در ادامه لیست بهترین شغل های سال  2020 در بازار کار بین الملل آمده است:

1. توسعه دهنده نرم افزار

 • حقوق متوسط: 101،790 دلار
 • نرخ بیکاری: 1.9 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: خوب است
 • سطح استرس: متوسط
 • تعادل کار و زندگی: بالاتر از حد متوسط

2. تحلیل گر آمار

 • حقوق متوسط: 84،060 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.9 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: بسیار خوب است
 • سطح استرس: کمتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: بالاتر از حد متوسط

3. دستیار پزشک

 • حقوق متوسط: 104،860 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.8 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: خوب است
 • سطح استرس: بالاتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: بالاتر از حد متوسط

4. دندانپزشک

 • حقوق متوسط: 151،440 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.9 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: خوب است
 • سطح استرس: متوسط
 • تعادل کار و زندگی: بالاتر از حد متوسط

5. ارتودنتیست

 • حقوق متوسط: 208،000 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.9 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: خوب است
 • سطح استرس: کمتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: بالاتر از حد متوسط

5. پرستار بیهوشی

 • حقوق متوسط: 165،120 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.4 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: عالی است
 • سطح استرس: بالاتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: کمتر از حد متوسط

6. پرستار

 • حقوق متوسط: 103،880 دلار
 • نرخ بیکاری: 1.1 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: عالی است
 • سطح استرس: بالاتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: کمتر از حد متوسط

7. متخصص اطفال

 • حقوق متوسط: 172،650 دلار
 • نرخ بیکاری: 0.5 درصد
 • چشم اندازهای شغلی آینده: خوب است
 • سطح استرس: بالاتر از حد متوسط
 • تعادل کار و زندگی: متوسط

در این مقاله صنایع مختلف مدنظر قرار گرفته اند همچنین به منظور انتخاب این عناوین شغلی موارد ذیل در نظر گرفته شده اند:

 • حجم رشد شغل در 10 سال اخیر
 • درصد رشد 10 ساله
 • حقوق متوسط
 • نرخ اشتغال
 • چشم اندازهای شغلی
 • سطح استرس و
 • تعادل کار و زندگی