اکو سیستم کسب و کار چیست؟

یک اکوسیستم کسب و کار شامل شبکه ای از سازمان ها است – از جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان نهایی، شرکت های رقیب، سازمان های دولتی و غیره – که از طریق رقابت و همکاری می توانند در ارائه یک محصول یا خدمات خاص با هم فعالیت کنند. در اکوسیستم کسب و کار، ایده اصلی این است که هر گره موجود در اکوسیستم اثر گذار است و نیز تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد به طوری که سازمان ها باهم در یک رابطه دائماً در حال تحول هستند و در آن هر موجودیت باید انعطاف پذیر و سازگار باشد به طوری که اکو سیستم مانند یک ارگانیسم بیولوژیکی، زنده بماند.

درست مشابه اکوسیستم های طبیعی، سازمان هایی که در اکوسیستم های تجاری فعالیت می کنند با سازگاری و رقابت برای بقا و گاهی انقراض دست و پنجه نرم می کنند.

نکته مهم

ویژگی های کلیدی

  • یک اکوسیستم تجاری شبکه ای از سازمان ها را از جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان ، رقیب ها، ارگان های دولتی و غیره را تشکیل می دهد که از طریق رقابت و همکاری می توانند در ارسال یک محصول یا خدمت مشخص شرکت کنند.
  • در این اکو سیستم، سازمان ها تاثیر می گذارند و از دیگران هم تاثیر می گیرند و به منظور رشد و نمو در اکو سیستم با هم رقابت می کنند. اکوسیستم تجاری به مشابه یک موجودیت بیولوژیکی عمل می کند.

درک مفهوم اکو سیستم کسب و کار

در سال 1930، Arthur Tansley ، گیاه شناس انگلیسی، اصطلاح اکوسیستم را برای توصیف جامعه ای از موجودات که در تعامل با یکدیگر، محیط اطراف (هوا ، آب، زمین و غیره) هستند،  معرفی کرد. به منظور شکوفایی، این موجودات در بکارگیری منابع موجود با یکدیگر رقابت و همکاری می کنند. آنها همزمان باهم تکامل می یابند و با اختلالات بیرونی سازگار می شوند.

به دنبال رهکارهای نهایی برای کسب و کار خود هستید، کلیک کنید.

جیمز مور، استراتژیست کسب و کار این مفهوم بیولوژیکی را در مقاله خود در سال 1993 با عنوان “شکارچیان و طعمه: رقابت در یک اکولوژی نوین” نشان داد و در آن به معرفی شرکتهایی در دنیای تجارت که به طور فزاینده و بهم پیوسته فعالیت می کنند، پرداخت و آن را به جامعه ای از موجود های سازگار و تکامل یافته برای زنده ماندن تشبیه کرد.   James Moore بیان کرد که سازمان به عنوان یک شرکت واحد در یک صنعت نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه به عنوان یک عضو فعال از اکوسیستم تجاری با شرکت کنندگان از صنایع دیگر باید در نظر گرفته شود.

یشرفت های تکنولوژی و جهانی شدن روزافزون، ایده هایی را در خصوص بهترین راهکارها به منظور انجام کار ارائه داده و ایده اکوسیستم به شرکت ها کمک می کند تا درک کنند که چگونه می توانند در این محیطِ زنده و در حال پیشرفت، رشد کنند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان