مدل گوردون یا مدل سود باقیمانده DDM، مدلی جهت محاسبه ارزش ذاتی سهام برمبنای ارزش فعلی سود تقسیمی پیش بینی شده با نرخ ثابت است.

این مدل فرض می کند شرکت همیشه وجود داشته و سود تقسیمی براساس یک نرخ مشخص به صورت پیوسته افزایش می یابد. برای برآورد ارزش سهام، ارزش سهم تابعی از سودهای تقسیمی مورد انتظار در دوره آتی، هزینه حقوق صاحبان سهام و رشد مورد انتظار در سودهای تقسیمی درنظر گرفته می شود. نتیجه این تابع یک فرمول ریاضی ثابت است، که برمبنای یک سری بی نهایت از سودهای تقسیمی مورد انتظار در آینده قرار گرفته است.

جهت دسترسی رایگان به منابع مرتبط با مهندسی مالی اینجا کلیک کنید.

چگونه از مدل گوردون استفاده کنیم

ارزش سهام را می توان با استفاده از فرمول ریاضی زیر محاسبه کرد، این فرمول برمبنای خواص ریاضی یک سری از اعداد در حال رشد با نرخ ثابت در نظر گرفته می شود.

(Intrinsic value of stock = D÷(k-g

به طوری که D، سود تقسمی مورد انتظار هر سهم، K بازده مورد انتظار سرمایه گذار و g نرخ رشد مورد انتظار سود تقسیمی سهام است.

چگونه ارزش ذاتی سهام را با استفاده از اکسل محاسبه کنیم

به سادگی می توانید ارزش ذاتی سهام را با استفاده از مدل گوردون در اکسل محاسبه کنید.

برای شروع، تنظیمات زیر را در اکسل انجام دهید:

  1. قیمت سهام را در سلول A2 وارد کنید.
  2. سود تقسیمی فعلی را در A3 وارد کنید.
  3. سود تقسیمی مورد انتظار یک سال را در A4 وارد کنید.
  4. در A5، نرخ رشد ثابت را وارد کنید.
  5. نرخ بازده را در A6 وارد کنید.

به طور مثال فرض کنید قصد محاسبه ارزش ذاتی سهام “الف” را داریم. همچنین نرخ رشد سود سهام را می دانیم. سود تقسیمی فعلی ۰٫۶ و نرخ رشد ثابت ۶ درصد است. همچنین نرخ بازده شما ۲۲ درصد است.

برای تعیین ارزش ذاتی، می توانید مقادیر فوق را در اکسل وارد کنید.

همین امروز تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان