نظریه بی‌نظمی چیست؟

نظریه بی‌نظمی یا Chaos theory یک مفهوم ریاضی است که بیان می‌کند؛ ممکن است از معادلات نرمال نتایج تصادفی به دست آید. پیش‌زمینه اصلی این نظریه مبتنی بر اتفاقات کوچکی است که تأثیر شگرفی بر رخدادهای کاملاً آشکار و کاملاً نامرتبط می‌گذارد. نظریه بی‌نظمی یا هرج‌ومرج همچنین با عنوان “دینامیک غیرخطی” شناخته می‌شود.

ساختار نظریه بی‌نظمی

نظریه بی‌نظمی در موارد زیادی کاربرد دارد، از پیش‌بینی آب‌وهوا تا بازار سهام. به عبارت ساده نظریه بی‌نظمی برای درک و فهم بهتر رویکرد سیستم‌های بسیار پیچیده است که شاید در نگاه اول کاملاً بدون نظم و تصادفی به نظر برسند.

تئوری بی‌نظمی بسیار بحث‌برانگیز و پیچیده است. در خصوص بازارهای مالی، طرفداران نظریه بی‌نظمی معتقدند که قیمت آخرین چیزی است که در سهام، اوراق قرضه و یا دیگر ابزارهای مالی تغییر می‌کند. تغییرات قیمت را می‌توان از طریق معادلات دقیق ریاضی پیش‌بینی کرد:

  • انگیزه‌های شخصی، نیازها، خواسته‌ها، امید و ترس‌های یک معامله‌گر پیچیده و غیرخطی هستند.
  • تغییرات حجم
  • شتاب تغییرات
  • مقدار جنبش هر حرکت

عوامل بنیادی در نظریه بی‌نظمی

اثر پروانه‌ایبا توجه به نظر پروانه‌ای، اگر یک پروانه در زمان و مکان مناسب بال‌های خود را تکان دهد می‌تواند موجب ایجاد یک طوفان پرقدرت در سمت دیگری از زمین شود. عکس‌العمل، فوری نخواهد بود ولی این ارتباط کاملاً واقعی است. به‌بیان‌دیگر، تغییرات کوچک در شرایط اولیه موجب تغییرات شدید درنتیجه نهایی خواهند شد. تمدن بشری یک مثال مشخص از این نظریه است.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودنازآنجاکه تمام شرایط اولیه یک سیستم پیچیده به‌طور کامل غیرقابل شناخت است، پیش‌بینی سرنوشت یک سیستم پیچیده غیرممکن خواهد بود. حتی اگر بتوان تمام شرایط را اندازه‌گیری کرد، تأثیر اشتباهات جزئی در اندازه‌گیری به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابند، و هر پیش‌بینی بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل پیش‌بینی دقیق آب‌وهوایی در بلندمدت همیشه غیرممکن است.

نظم/بی‌نظمیاین نظریه فقط در مورد بی‌نظمی نیست. بلکه در مورد انتقال‌های صورت گرفته بین نظم و بی‌نظمی است که اغلب به شیوه‌های شگفت‌انگیزی رخ می‌دهند.

مخلوط شدناین نظریه تضمین می‌کند که در یک‌زمان دونقطه موازی در یک سیستم پیچیده درنهایت در موقعیت‌های کاملاً متفاوتی قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، دو مولکول آب مجاور ممکن است در قسمت‌های مختلف اقیانوس یا حتی در اقیانوس‌های مختلف به پایان برسند. گروهی از بالن‌های هلیوم که باهم اوج می‌گیرند درنهایت در مکان‌های بسیار متفاوت قرار می‌گیرند. این ویژگی به دلیل ماهیت غیرخطی بی‌نظمی و دامنه وسیع آن است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان