اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
داسوه داروسازی‌ اسوه‌ مواد و محصولات دارویی مجاز بورس-بازاردوم ۳۰۰۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۵,۸۴۸ ۴٫۹۹ ۵,۶۹۱ ۲٫۱۷ ۷۶۳,۳۱۶,۰۴۸ ۵,۸۴۸ – ۵,۸۴۸ ۵,۸۴۸ – ۵,۸۴۸
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۵,۸۴۸ ۵,۵۷۰ ۳,۳۴۷ ۱۱۵ ۱٫۷ ۱٫۷
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۶۱۱۰ ۵۴۴۷ ۴۹۵۲ ۶۲۲۶
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۶ ۰ ۳
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به الگوی شمعی موجود، ورود به موقعیت معاملاتی خرید باتوجه به حد سود و ضرر پیشنهاد می شود.