اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
دی بانک دی بانکها و موسسات اعتباری مجاز بورس-بازاراول-تابلو اصلی ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۷۰۱ (۰٫۷۱) ۷۰۶ ۱۵,۴۶۲,۷۲۸,۶۲۶ ۶۷۱ – ۷۴۱ ۷۰۱ – ۷۱۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۷۰۶ ۷۰۶ ۲۷۵ (۲۱۶۸) ۲٫۵۷ (.۳۳)
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۰۴۴-۱۰۱۲ ۵۴۷
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI فروش
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day فروش
۴ EMA 26 Day فروش
۵ Stochastic فروش
۶ OBV
۷ CCI فروش
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۰ ۷ ۲
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به روند و نظر اندیکاتور ها، خرید یا نگهداری پیشنهاد نمی شود.