عملکرد مالی چیست؟

عملکرد مالی معیار یک معیار ذهنی در خصوص چگونگی استفاده یک شرکت از دارایی ها و روش کسب و کار به منظور تولید درآمد است. از این اصطلاح همچنین به عنوان یک معیار کلی از سلامت مالی شرکت در دوره معین استفاده می شود.

تحلیلگران و سرمایه گذاران از شاخص عملکرد مالی به منظور مقایسه شرکت های مشابه در صنعت یا مقایسه صنایع یا بخش ها در کل بازار استفاده می کنند.

همچنین بخوانید؛ چگونه گزارش مالی شرکت ها را تحلیل کنم؟

مفهوم عملکرد مالی

روش های زیادی ببه منظور سنجش عملکرد مالی وجود دارد، اما کلیه اقدامات باید به صورت جمعی انجام شوند. هر مورد مانند درآمد حاصل از عملیات ، درآمد عملیاتی یا جریان نقدی ناشی از عملیات و همچنین کل فروش قابل استفاده در این مقدار جمع است. همچنین به منظور دریافت جزئیات بیشتر، تحلیلگر می تواند به شاخص های عمیق تر مانند نرخ رشد یا حاشیه سود هم نگاهی بیاندازد. روش شش سیگما یکی از روش هایی است که در این زمینه هم کاربرد دارد. همچنین بخوانید؛ تحلیل با نسبت‌های مالی.

ذینفعان زیادی در یک شرکت وجود دارند، از جمله طلبکاران، دارندگان اوراق قرضه، سرمایه گذاران، کارمندان و مدیریت. ذینفعان به دنبال عملکرد مالی شرکت هستند. شرکت ها باید گزارش های مالی خود را به منظور ارزیابی عملکرد مالی در اختیار ذینفعان قرار دهند.

علاوه براین مدیران شرکت تمامی موارد مرتبط با عملکرد مالی را تائید می کنند. بدین ترتیب سه سند؛ ترازنامه، صورت درآمد و صورت نقدینگی از مهمترین مدارک مرتبط با عملکرد مالی شرکت ها هستند.

همچنین بخوانید؛ دارایی جاری و غیرجاری چیست؟

ترازنامه

ترازنامه تصویری از ترازهای مالی یک سازمان است. این سند یک نمای کلی از نحوه مدیریت شرکت در خصوص دارایی ها و بدهی را نشان می دهد. تحلیلگران می توانند اطلاعات مربوط به بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت را در ترازنامه پیدا کنند. آنها همچنین می توانند اطلاعاتی در خصوص نوع دارایی های شرکت و اینکه چه درصد از آن ها با بدهی در مقابل صاحبان سهام تأمین شوند، در اختیار کاربران قرار دهند.

صورت درآمد

صورت درآمد، خلاصه ای از عملکرد یک سال مالی را نشان می دهد. صورت درآمد با فروش یا درآمد شروع می شود و با درآمد خالص به پایان می رسد. همچنین به این سند صورت سود و زیان نیز می گویند، چرا که صورت حاشیه سود خالص و ناخالص، هزینه کالاهای فروش رفته، حاشیه سود عملیاتی و سایر موارد مرتبط را نشان می دهد.

همچنین بخوانید؛ سال مالی یا FY چیست؟

ویژگی های کلیدی

  • معمولاً صورت های مالی (به عنوان مثال ترازنامه ، صورت درآمد و صورت جریان نقد) به منظور سنجش عملکرد مالی شرکت استفاده می شوند.
  • به منظور دریافت عملکرد مالی شرکت نباید تنها از یک معیار در محاسبات استفاده شود.

صورت نقدینگی

این صورت ترکیبی از صورت درآمدی و ترازنامه است. برای برخی از تحلیلگران، صورت جریان نقدینگی، یکی از مهمترین صورت های مالی است چرا که جریان بین درآمد و وجوه نقد را نشان می دهد. تحلیگران فاندامنتال در این بخش متوجه می شوند که شرکت برای خرید سهام، سود سهام و هزینه های سرمایه چقدر هزینه کرده است.

همچنین بخوانید؛ چگونگی استفاده از اکسل در حسابداری.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان