ریسک مالی چیست؟

ریسک مالی مفهومی است که می تواند به مشاغل، اشخاص حقوقی، بازارهای مالی و به طور کلی سرمایه گذاران حقیقی اطلاق شود. این ریسک به احتمال از دست دادن پول توسط سرمایه گذاران یا سهامدارن اشاره دارد.

چندین نوع ریسک وجود دارند که می توانند در طبقه بندی ریسک مالی قرار گیرند. هر خطری که نتایج ناخواسته و مضر ایجاد کند، ریسک نام دارد. برخی از مخاطرات متداول شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی می شوند.

در خصوص روش‌های سرمایه‌گذاری با اوراق مشارکت بیشتر بدانید.

مفاهیم پایه ریسک مالی

ریسک مالی نوعی از مخاطره است که می تواند منجر به از دست رفتن سرمایهِ افراد ذینفع در امور مالی شود.

  • ریسک مالی برای بانک های مرکزی بدان معنی است که قادر به کنترل سیاست های پولی و بدهی ها نیستند.
  • شرکت ها نیز با بدهی های پیش فرض خود رو به رو هستند. همچنین ممکن است قادر به تحقق تعهد های خود نشوند و همین امر باعث زیان های اقتصادی و مالی شود.
  • سرمایه گذاران حقیقی نیز هنگام تصمیم گیری با ریسک های مالی رو به رو هستند که می تواند توانایی آنها در بازپرخت بدهی ها را کاهش دهد.
  • بازارهای مالی نیز به دلیل نیروهای مختلف کلان اقتصادی، تغییر نرخ بهره و سیاست های مالی شرکت های بزرگ با ریسک مالی روبرو هستند.

ریسک مالی همیشه و در ابعاد مختلف وجود دارد و هر گروهی را به نوعی تحت تاثیر قرار می دهد. شما نیز باید از تمام مخاطرات مالی آگاه باشید. شناخت مخاطرات و ریسک های مالی، ریسک را از بین نمی برد بلکه باعث کاهش آسیب های آن می شود. (همچنین بخوانید؛ منابع اصلی ریسک بازار چیست؟).

ویژگی های کلیدی

  • ریسک مالی به طور کلی به شانس از دست دادن پول مربوط می شود.
  • بیشترین ریسکی که به عنوان ریسک مالی شناخته می شود به عدم وجود جریان نقدینگی کافی شرکت ها جهت پوشش تعهدات اشاره دارد.
  • ریسک مالی همچنین به صادر کننده اوراق هم اطلاق می شود.
  • ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک ناشی از دارایی، ریسک سرمایه گذاری خارجی، ریسک سهام و ریسک ارزی همه اشکال متداول ریسک مالی هستند.
  • سرمایه گذاران می توانند از برخی از نسبت های مالی به منظور ارزیابی ریسک مالی و چشم انداز سلامت مالی شرکت ها استفاده کنند. جهت شناخت این نسبت ها، کلیک کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان