اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
فلامی لامیران ساخت محصولات فلزی مجاز بورس-بازاردوم ۹۴۲۸۶
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۵,۵۸۴ ۴٫۹۸ ۵,۵۱۶ ۳٫۷ ۳۹۰,۵۰۵,۸۷۲ ۵,۰۵۴ – ۵,۵۸۴ ۵,۵۸۴ – ۵,۵۸۴
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۵,۵۸۴ ۵,۵۸۴ ۵۰۸ ۲۴۶ ۱۰٫۸۶ ۲۲٫۴۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۷ ۰ ۳
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود، موقعیت خرید پیشنهاد می شود