اطلاعات نماد

نماد بازار شرکت نام صنعت حجم مبنا وضعیت
فملی بورس ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی ۳۸۳۸۷۷۲ مجاز

بنیادی

بازه روز اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E
۲,۶۹۱ – ۲,۷۴۷ ۲,۷۱۹ ۲,۶۱۷ ۲۵۴ ۲۸۸ ۱۰٫۶۸

تکنیکال

پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۲۶۰۳ – ۲۴۴۲ ۳۰۸۱ ۲۴۵۳ ۳۰۸۱

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱ RSI موقعیت خرید
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day موقعیت خرید
۴ EMA 26 Day موقعیت خرید
۵ Stochastic
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC موقعیت خرید

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۴

۰

۵