از بازده دارایی‌ها یا نسبت ROA به‌منظورتعیین سودآوری یک شرکت در ارتباط با کل دارایی‌هایش در تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود.برای محاسبه ROA شرکت، خالص درآمد را بر مجموع دارایی‌ها تقسیم کنید. این فرمول می‌تواندبه‌راحتی در نرم‌افزار اکسل نوشته شود تا کارایی شرکت در ارتباط با درآمدش را به‌راحتی تعیین کند. (همچنین بخوانید؛ سرمایه‌گذاری خود را بااکسل بهبود دهید).

مثالی از محاسبه ROA در نرم‌افزار مایکروسافت اکسل

فرض کنید خالص درآمد شرکت A در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ میلیون و کل دارایی‌هایش برابر با ۹ میلیون دلار است.

فرض کنید می‌خواهیم بازده دارایی‌های شرکت A را محاسبه کنیم. ابتدا روی ستون‌های A و B کلیک راست کرده و مقدار ۲۵ را ColumnWidthتعیین می‌کنیم. سپس در سلول B1 نام شرکت A را می‌نویسیم.

سپس موارد زیر را وارد می‌کنیم:

  • تاریخ در سلول B2
  • عنوان خالص درآمد در سلول A3
  • عنوان کل دارایی‌ها در سلول A4
  • عنوان ROA در سلول A5
  • مقدار خالص درآمد در سلول B3
  • مقدار کل دارایی‌ها در سلول B4

برای محاسبه ROA در سلول B5 مقدار =B3/B4 را وارد کنید. بازده دارایی شرکت A در سلول B5 برای شما محاسبه و ظاهر خواهد شد.

محاسبه بازده دارایی شرکت‌های مختلف

می‌توانید همین بازده دارایی را برای دو شرکت A و B در تاریخ ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ محاسبه کنید.

برای دریافت مدل های مالی اکسل می توانید اینجا کلیک کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان