اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
غسالم سالمین‌  محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر مجاز بورس-بازاردوم ۱۵۰۶۴۸
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۳,۳۲۲ (۴٫۹۵) ۳,۴۹۱ (۰٫۱۱) ۱۰,۶۳۱,۹۳۰ ۳,۳۲۱ – ۳,۶۶۹ ۳,۳۲۲ – ۳,۳۲۳
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۳,۳۲۳ ۳,۴۹۵ ۲۷۲ ۴۱ ۱۲٫۸۳ ۸۵٫۱۵
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۹۵۷ ۳۶۶۲
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI فروش
۲ SMA 20Day فروش
۳ EMA 12Day فروش
۴ EMA 26 Day فروش
۵ Stochastic فروش
۶ OBV
۷ CCI فروش
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۰ ۶ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
روند خنثی و تغییرات ضعیف قیمتی، مناسب خرید نیست.