هزینه های خانواده چیست؟

هزینه های خانوار نشان دهنده مجموع هزینه هر شخص برای زندگی است. این هزینه ها شامل مبلغ پرداخت شده برای اقامت، غذای خانگی، خدمات پرداختی به منظور انرژی و خدمات و سایر هزینه ها می شوند. همچنین مبلغ کل هزینه به تعداد نفرات اعضای خانواده ساکن در یک خانه تقسیم می شود تا بتوان سهم هر یک از اعضا از کل هزینه ها را پیدا کرد.

برخی از هزینه های خانه باید از مالیات کسر شوند. به طور مثال، اگر از خانه کار می کنید و در آنجا دفتر کار دارید، ممکن است واجد شرایط کسر هزینه مالیات و هزینه های دفتری شوید.

ویژگی های کلیدی

  • هزینه های خانوار بیانگر تقسیم هزینه های زندگی هر عضو خانواده هستند.
  • سرپرست خانوار وظیفه مدیریت هزینه ها و کسر مالیات و پرداخت هزینه ها را دارد.
  • هزینه خانوار را می توان باتوجه به عنوان هایی همچون پوشاک، حمل و نقل، انرژی، سرگرمی و سایر موارد مشابه طبقه بندی کرد.

مفهوم هزینه های خانوار

بسیاری از موارد مرتبط با هزینه های خانواده شامل طیف وسیعی از خرید های تکراری هستند. به منظور مدیریت آسان تر هزینه های خانوار می توانید اینجا کلیک کنید.

انواع هزینه خانوار

هزینه های مسکن

هزینه های مسکن شامل اجاره، پرداخت وام مسکن یا مالیات بر ساختمان، هزینه های خدمات شهری مانند برق و گاز و همچنین بیمه برای املاک نیز جزئی از این گروه هزینه هستند.

نیازهای هر شخصی که در خانه زندگی می کند نیز در این دسته از هزینه ها قرار می گیرد. این نیازها می توانند شامل هزینه های دارو و درمان و سایر هزینه های بهداشتی و درمانی باشند.

هزینه های کودک و فرزند

مخارج آموزشی از جمله خدمات آموزشی، خرید و نگهداری لوازم التحریر، کتابهای درسی و رایانه های شخصی نیز جزء این گروه از هزینه ها قرار می گیرند. می توانید این هزینه ها را در یک فایل اکسل جهت مدیریت بهتر وارد کنید (به منظور دریافت فایل، اینجا کلیک کنید).

شهریه مدارس خصوصی و یا دانشگاه، به عنوان هزینه ای که توسط خانواده انجام می شود، هستند چرا که دانش آموز اغلب مواقع برای پرداخت چنین هزینه هایی به خانواده متکی است.

خدمات مراقبت از کودک، از جمله استخدام پرستار کودکان خردسال هنگامی که والدین در محل کار هستند، جزء هزینه های خانوداه هستند.

هزینه های حمل و نقل

هزینه حمل و نقل مانند هزینه خرید قسطی یا نقد ماشین، هزینه رفت و آمد به کار و سایر خدمات شهری که اعضای خانواده به منظور جابجایی مانند تاکسی یا اتوبوس استفاده می کنند، در بخش هزینه های خانواده محاسبه می شوند.

هزینه سرگرمی

هزینه های اوقات فراغت و سرگرمی ها نیز بخشی از هزینه های یک خانواده است. این هزینه شامل اشتراک شبکه های تلویزیونی و اینترنتی هم می شود.

هزینه های انجام شده برای مسافرت، هزینه باشگاه های ورزشی نیز از این دسته هستند. با این حال ضرورت چنین هزینه هایی در زمان تدوین برنامه بودجه خانوار باید مشخص شود.

نسبت بدهی به درآمد خود را چگونه محاسبه کنیم؟