این سناریو بسیار رایج است و می‌تواند برای سرمایه گذاران بسیار خسته کننده باشد. بسیاری از معامله گران روش‌های قیمت گذاری بهینه را به کار می‌برند و بر اساس آن دستور limit order را در بازار قرار می‌دهند تا در ساعت مشخص و یا پس از باز شدن بازار در صورتی که قیمت به آن نقطه رسید، سفارش ارسال شود. مشکل اینجاست که بسیاری از خریداران این روش را به کار می‌برند و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهام می‌شود.

limit order زمانی که قیمت دارایی بالاتر از قیمت وارد شده باشد، بی فایده است چرا که این دستور نشان دهنده بالاترین قیمتی است که خریدار حاضر به پرداخت آن است که در این حالت این قیمت کمتر از قیمت بازار است. اگر دو مفهوم buy-stop order و buy-stop-limit order را درک کنید می‌توانید شانس رخ دادن این احتمال را کاهش دهید.

سفارش buy-stop زمانی اعمال می‌شود که بازار به قیمت توقف رسیده باشد. برای توضیح عملکرد آن، اجازه دهید مثال زیر را بررسی کنیم. فرض کنید قیمت فعلی سهام شرکت “الف” ۱۲٫۸۶ است و احتمال افزایش آن وجود دارد. ممکن است بخواهید سفارش buy-stop را با قیمت توقف ۱۳٫۰۱ در بازار اعمال کنید. این سفارش زمانی که قیمت بازار به بالای ۱۳٫۰۱ برسد به سفارش بازار تبدیل می‌شود.

اگر می خواهید دربازار های مالی وارد معامله شوید، بهتر است نگاهی به بخش تحلیل بازارهای مالی گروهمشاوران مالی سامان بی اندازید.

متاسفانه با این دستور شما با ریسک قرارگیری در یک سطح ناخواسته مواجه هستید و قیمت می‌تواندبسیار بالاتر از دستور شما برود. به طور مثال اگر قیمت سهام شرکت روز بعد بر روی۱۷ باز شود آنگاه سفارش buy-stop تبدیل به سفارش بازار می شود و شما سهام رابه جای ۱۳ در قیمت ۱۷ می‌خرید.

استفاده از سفارش buy stop limit ریسک قرارگیری در سطح ناخواسته راحذف می‌کند و به شما کمک می‌کند تا قیمت خرید خود را محدود کنید. این سفارش مانند buy-stop است با این تفاوتکه محدودیت قیمت برای مشخص کردن سقف قیمت موردنظر تعیین می‌شود. به عنوان مثال فرضکنید سفارش buy-stop-limit را بر روی سهام شرکت “الف” اعمال می‌کنید که قیمت توقف۱۳٫۰۱ و حداکثر قیمت ۱۵ تعیین می‌شود. اگر قیمت بازار بر روی ۱۷ باز شود آنگاه این سفارش اعمال نمی‌شود چرا که نمی‌خواهید سفارش بیشتر از ۱۵ اعمال شود.

زمانی که شما با این سفارش‌ها راحت باشید، می‌توانیدپارامترهای سفارش‌های خود را به سادگی تکمیل کنید و به سود بالقوه دست یابید. 

منبع: گروه مشاوران مالی سامان