بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE در تحلیل فاندامنتال به‌منظور اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت استفاده می‌شود. ROE مقدار سود خالصی را که شرکت از دارایی‌هایش تولید می کند، اندازه‌گیری می‌گیرد. همچنین ممکن است از ROE برای مقایسه دو شرکت در یک صنعت مشابه استفاده شود. (همچنین بخوانید؛ بازده حقوق صاحبان سهم ROE).

محاسبه ROE در اکسل

فرمول محاسبه ROE عبارت است از تقسیم درآمد خالص شرکت بر حقوق صاحبان سهام. در ادامه نحوه استفاده از نرم‌افزار مایکروسافت اکسل به‌منظور محاسبه نسبت مالی ROE توضیح داده‌شده است؛ (همچنین بخوانید؛ ده تابع پرکاربرد مالی در اکسل).

  • در اکسل ستون‌های A, B و C را گرفته و کلیک راست می‌کنیم. سپس بر روی column width کلیک و مقدار ۲۰ را می‌نویسیم و Ok می‌کنیم.
  • سپس نام یک شرکت را در سلول B1 و نام شرکت دیگر را در سلول C1 وارد می‌کنیم.
  • سپس در سلول A2 عنوان خالص درآمد و در سلول A3 عنوان حقوق صاحب سهام را تایپ می‌کنیم و درنهایت در A4 عنوان ROE را می‌نویسیم. پس از تکمیل مقادیر متناظر سلول‌ها را در سلول‌های B2, B3, C2 و C3 می‌نویسیم.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید خالص درآمد شرکت A برابر با ۱۵ میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهم آن برابر با ۷۰ میلیارد ریال است. درحالی‌که شرکت رقیب A یعنی شرکت B دارای خالص درآمد ۱۰۰- میلیون ریال و حقوق سهامدار ۵ میلیون است.

بیایید محاسبات رابرای این مثال انجام دهیم:

  • مقدار ۱۵ میلیارد ریال را در سلول B2 وارد کنید و مقدار ۷۰ میلیارد ریال را نیز در سلول B3 بنویسید.
  • سپس در B4 فرمول B2/B3 را بنویسید و به خروجی ROE شرکت A می‌رسیم که باید به‌صورت درصد بیان شود.
  • برای شرکت B در سلول C2 مقدار ۱۰۰- میلیون ریال و در سلول C3 مقدار ۵ میلیون ریال را می‌نویسیم و به بازده منفی ۲ درصد می‌رسیم.

نتیجه حاصل از محاسبات نشان از بازده منفی شرکت B و بازده ۲۱٫۴۳ درصدی شرکت A است. پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که شرکت A سودآورتر است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان