سرمایه گذاران باید از جریان آزاد اطلاعات در خصوص صورت های مالی شرکت ها به منظور ارزیابی سرمایه گذاری خود در شرکت استفاده کنند. از منظر سودآوری کلی، خالص درآمد، نقطه شروع تجزیه و تحلیل گزارش های مالی است. آخرین خط صورت درآمدی شرکت یک شاخص عالی برای تعیین سودآوری شرکت است چرا که ارزش یک شرکت را نشان می دهد و زمانی که تمام هزینه های تولید، استهلاک، مالیات و بهره را در نظر گرفت، محاسبه می شود. با این حال در زمان ارزیابی وضعیت مالی شرکت نباید تنها به خالص درآمد اکتفا کرد.

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی یکی دیگر از شاخص های مهم سودآوری و بهره وری است که میزان درآمد شرکت را قبل و بعد از محاسبه سود و مالیات بر فروش مقایسه می کند. حاشیه سود عملیاتی به تحلیلگران و سرمایه گذرانِ بالقوه نشان می دهد که مدیران شرکت ها چگونه درآمد را تولید و هزینه ها را مدیریت می کنند. حاشیه سود عملیاتی یک شاخص قوی در نمایش مدیریت هزینه ها و تولید پول شرکت براساس فروش است.

برای آشنایی با محاسبه فرمول حاشیه سود ناخالص در اکسل کلیک کنید.

ارزیابی قیمت سهام و سودآوری سهامداران

صورت های مالی می تواند برای ارزیابی قیمت سهام و سودآوری شرکت برای سهامداران مورد استفاده قرار گیرد. انواع مختلفی از شاخص ها براساس این اسناد مالی قابل محاسبه است که می تواند برای سرمایه گذاری مفید باشد. سود به ازای هر سهم (EPS) شاخص بازدهی سرمایه گذاری است که نشان دهنده سودآوری هر سهم شرکت است. نسبت قیمت به درآمد (P/E)، EPS  سهام را با قیمت فعلی سهام باتوجه به اهداف ارزیابی سرمایه گذاری مقایسه می کند. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) یک معیار ارزش پایه ای برای سرمایه گذاران محسوب می شود، چرا که ارزیابی بازار را در رابطه با ارزش ذاتی آن نشان می دهد. (همچنین بخوانید؛ تعیین ارزش ذاتی سهام به کمک نسبت های مالی).

نسبت پرداخت سود سهام

نسبت سود سهام یکی دیگر از شاخص های مفید است که رشد شرکت، ثبات مالی و سود سهام پرداختی به سهامداران را اندازه گیری می کند. نسبت سود تقسیمی، درصد درآمد شرکت را که به سهامداران پرداخت می شود، به شکل سود سهام محاسبه می کند. هرچه ارزش نسبت بیشتر باشد، آنگاه درآمد شرکت به صورت با ثبات تر می تواند سود تقسیمی سهام را پرداخت کند. درآمد نگهداشته شده، مقدار سود پرداخت نشده در سود تقسیمی را نشان می دهد، و نشان می دهد که این مبلغ چطور سرمایه گذاری شده، که می تواند در بخش توسعه شرکت و فروش سرمایه گذاری شده باشد.

همچنین بخوانید؛ تفاوت حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتی در چیست؟

دارایی و بدهی

تجزیه و تحلیل دارایی ها و بدهی های موجود در ترازنامه شرکت، یک تصویر قابل اعتماد از سلامت کلی مالی و همچنین وضعیت بدهی شرکت برای سرمایه گذاران فراهم می کند. نسبت بدهی، مثل نسبت فعلی به راحتی از اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی محاسبه می شود و به تحلیلگران اجازه می دهد که توانایی شرکت در پرداخت بدهی های موجود را بررسی کنند. هزينه های سرمايه گذاری کلان را می توان در ارزيابی وضعيت مالی فعلی شركت تحلیل و پتانسیل رشد شرکت را برآورد کرد.

همچنین بخوانید؛ پنج شاخص اندازه‌گیری برای سرمایه‌گذاران

منبع: گروه مشاوران مالی سامان