احتمالاً می دانید که برنامه اکسل مایکروسافت ابزاری خوبی برای پایش سرمایه گذاری های شما به صورت سازمان یافته است که به شما امکان دیدن و مرتب سازی موقعیت های سرمایه گذاری از جمله قیمت ورودی، قیمت بسته شدن دوره ای و بازده را می دهد. اما در واقع، اکسل می تواند کارهای بیشتری از یک صورت مالی انجام دهد. می تواند به طور خودکار معیارهایی مانند انحراف معیار دارایی یا پرتفوی، درصد بازده و سود و زیان کلی را محاسبه کند.

اجازه دهید بررسی کنیم که چگونه می توان از اکسل به منظور منسجم کردن فعالیت های سرمایه گذاری استفاده کرد.

پیگیری سرمایه گذاری با اکسل

از اکسل می توان به روش های مختلفی به منظور پیگیری دارایی های یک سبد سرمایه گذاری استفاده کرد. اولین قدم این است که تصمیم بگیرید چه داده هایی را می خواهید وارد کنید. می توانید داده های یک سرمایه گذاری، از جمله تاریخ، قیمت ورود، اندازه (تعداد سهام)، قیمت بسته شدن برای تاریخ های مشخص شده، تفاوت قیمت بسته شدن و قیمت ورودی، درصد بازده، سود و زیان برای هر قیمت بسته شدن دوره ای و انحراف معیار را وارد کنید. برای هر سهام می توان از یک برگ جداگانه در اکسل استفاده کرد.

ایجاد فرمول های تفاوت در اکسل

برخی مقادیر در صفحه اکسل باید به صورت دستی محاسبه شود که امری بسیار زمانبر است. با این حال، می توان فرمولی را وارد سلول کرد تا کار شما را به راحتی انجام دهد. به عنوان مثال، برای محاسبه اختلاف قیمت فعلی دارایی و قیمت ورودی، در سلولی که می خواهید تفاوت در آن ظاهر شود کلیک کنید.

سپس، علامت برابر (=) را تایپ کنید و برروی سلول حاوی قیمت فعلی کلیک کنید. این کار را با علامت منفی دنبال کنید و سپس در خانه ای که حاوی قیمت ورودی است کلیک کنید. سپس Enter را بزنید و تفاوت قیمت ظاهر می شود. اگر بر روی گوشه پایین سمت راست سلول کلیک کنید و پس از مشاهده شکلی مانند علامت تاریک بعلاوه (بدون فلش های کوچک روی آن)، می توانید فرمول را به سلولهای دیگر مناسب بکشید تا تفاوت هر مجموعه داده را پیدا کنید.

ایجاد فرمول درصد بازگشت در اکسل

درصد بازده تفاوت قیمت فعلی و قیمت ورودی تقسیم بر قیمت ورود: (قیمت ورود) ÷ ورودی است. به منظور محاسبه درصد بازده یک سلول را انتخاب کنید که می خواهید مقدار در آن نشان داده شود و سپس علامت برابر را تایپ کنید. سپس، یک پرانتز باز تایپ کنید و برروی سلولی که حاوی قیمت فعلی است، کلیک کنید و به دنبال آن یک علامت منفی و کلیک بر قیمت ورودی و یک پرانتز بسته قرار دهید.

سپس، یک اسلش رو به جلو (برای نشان دادن تقسیم) تایپ کنید و دوباره روی سلول قیمت ورودی کلیک کنید. Enter را فشار دهید و درصد بازگشت ظاهر می شود. ممکن است لازم باشد که ستون را برجسته کنید، کلیک راست کرده و Format Cells را انتخاب کنید تا “درصد” را در زیر برگه انتخاب کنید تا این مقادیر به صورت درصد نشان داده شود. هنگامی که فرمول را در یک سلول قرار دادید، می توانید کلیک کرده و بکشید (مانند بالا) تا فرمول را در سلولهای مربوطه کپی کنید.

ایجاد فرمول سود / ضرر در اکسل

سود و زیان، اختلاف ضرب شده در سهام است. برای ایجاد فرمول، روی سلولی که می خواهید مقدار در آن نشان داده شود کلیک کنید. سپس، علامت برابر را تایپ کنید و در سلولی که حاوی تفاوت است کلیک کنید (فرمول فوق). سپس، علامت ستاره (*) را تایپ کنید تا ضرب را نشان دهد و سپس در سلولی که حاوی تعداد اشتراکات است کلیک کنید. Enter را فشار دهید و سود و زیان آن داده ها را مشاهده خواهید کرد. کلیک راست کرده و Format Cells را انتخاب کنید، سپس واحد پولی را انتخاب کنید تا ستون به عنوان مبلغ ریال یا سایر ارزها نمایش داده شود. حال می توانید فرمول را انتخاب کنید، کلیک کنید و بکشید تا در سلولهای مربوطه کپی شود.