مدیریت سرمایه‌گذاری با توجه به اهداف شخصی و مالی که در برنامه‌ریزی مالی مشخص‌شده، تعیین می‌شوند و به مشاوران مالی کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات در سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند. برای کمک به مشتریان در حفظ دارایی‌های که برای کسبشان زحمت بسیار کشیده‌اند، چند اصل را مشاوران مالی باید مدنظر قرار دهند، که به ترتیب زیر هستند؛

  • اختصاص منابع استراتژیک برای مدیریت ریسک و بازده بلندمدت سبد سرمایه
  • سرمایه‌گذاری کم ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
  • استفاده از اوراق بهادار کم ریسک برای مدیریت ریسک سبد
  • حفظ اصول عدالت، بی‌طرفی و حمایتی در مشاوره سرمایه‌گذاری

مشاوران مالی میزان ریسک مشتریان را بررسی می کنند و به آن‌یک مقدار عددی تخصیص می‌دهند همچنین افق زمانی سرمایه‌گذاری، وضعیت مالیاتی، وضعیت درآمدی و اهداف کلی مالی را بررسی می‌کنند. و با توجه به این ورودی‌ها یک سبد سرمایه‌گذاری را طراحی می‌کنند که مشتریان به بازده مورد انتظار خود دست‌یابند، همچنین تمام تلاش مشاوران باید کاهش اثر نوسانات بازار بر ارزش مجموعه دارایی‌ها باشد به‌طوری‌که در شرایط رکود اقتصادی اهداف مالی همچنان قابل‌دستیابی باشند.

طراحی سبد با توجه به ابزارهای مهندسی مالی، تحقیقات میدانی و فرمول‌های ریاضی می تواند انجام می‌شود. هنگامی‌که برنامه تحلیل شد، سبد سرمایه‌گذاری قابل اجرا خواهد بود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان