این موضوع از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا به امروز، یکی از چالش برانگیزترین بحث ها بوده است. پیش گویی، امری است که در زمان نتیجه صد درصدی یک پیش بینی اتفاق می افتد.

از یک طرف، ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مانند؛ خطوط پشتیبان و مقاومت، خطوط روند، میانگین های متحرک و سایر اندیکاتورها استفاده می شوند، ویژگی های یک پیش بینی کننده را در اختیار دارند. در اکثر موارد قیمت به سمتی که این ابزارها پیش بینی کرده اند، پیش می رود.

با این حال، بسیاری از افراد که از پیش گویی تحلیل تکنیکال سخن می گویند، معتقدند که ابزارهای تکنیکال کاملاً درست هستند و براساس نتایج تکنیکال اقدام به معامله در بازار می کنند.

تحلیل تکنیکالِ تحلیل شده

برخی معتقدند که اندیکاتورهای تکنیکال می توانند حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنند. چرا که مفاهیم طراحی این اندیکاتورها، پیش بینی روند قیمت بوده است. برخی هم معتقدند که تحلیل تکنیکال تنها به بینش سرمایه گذار در چگونگی حرکت آتی سهام کمک می کند. هر دو دیدگاه می تواند درست باشد.

درست است که سیگنال های خرید و فروشِ تولید شده در تحلیل تکنیکال می توانند درست باشند و قیمت در مقادیر تعیین شده بسته شود. اما این پیش گوییِ کاملاً درست می تواند فقط برای کوتاه مدت باشد. از آنجا که اهداف سرمایه گذاران و فعالین بازارهای مالی متفاوت است و صدها اندیکاتور برای ارائه بینش به معامله گران وجود دارد – و باتوجه به عوامل بنیادین پیشران قیمت ها، تقریباً غیر ممکن است که پیش گویی تحلیل تکنیکال در بلند مدت دقیق باشد.

پیشران قیمت ها چه کسی است؟

به طور مثال، بسیاری از معامله گران دستور توقف ضرر را پایین تر از میانگین متحرک با دوره ۲۰۰ قرار می دهند. اگر تعداد زیادی از معامله گران این کار را انجام داده باشند و سهام به این قیمت برسد، آنگاه تعداد زیادی از سفارشات فروش وجود خواهد داشت که باعث کاهش قیمت سهام می شود که منجربه کاهش شدید قیمت سهام می شود و در نتیجه پیش بینی درست خواهد بود.

معامله گران دیگر در این حالت با مشاهده روند نزولی وارد موقعیت فروش می شوند و شاهد افزایش قدرت روند خواهیم بود. این فشار در کوتاه مدت می تواند ادامه یابد اما در بلند مدت تاثیر این اقدامات بر روند قیمت کمرنگ خواهد شد. به طور خلاصه، اگر افراد کافی از سیگنال های مشابه استفاده کنند، می توانند حرکت را با سیگنال پیش بینی کنند، اما در بلند مدت، این گروه ازمعامله گران نمی توانند از حرکات قیمت سود ببرند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان