اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
کاما باما  استخراج کانه های فلزی  مجاز بورس-بازاردوم ۴۰۰۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۵,۶۳۹ (۴٫۶۸) ۵,۶۶۳ (۴٫۲۸) ۱۸,۳۱۶,۴۸۳,۴۲۳ ۵,۶۲۱ – ۶,۲۱۱ ۵,۶۲۱ – ۵,۸۳۵
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۵,۶۵۲ ۵,۹۱۶ ۱,۳۱۴ ۲۳۲ ۴٫۳۱ ۴٫۳۱
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۶۳۷۹ ۵۵۳۳
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI فروش
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic فروش
۶ OBV فروش
۷ CCI فروش
۸ MFI فروش
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۳ ۷ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به قدرت شعیف خریداران و عدم شکست کانال صعودی، قیمت وارد فاز فروش هیجانی شده و خرید پیشنهاد نمی شود.