اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
کاوه فولاد کاوه جنوب کیش فلزات اساسی مجاز  بورس-بازاردوم ۲۸۰۰۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۳,۰۸۱ ۴٫۹۷ ۳,۰۷۲ ۴٫۶۷ ۷۸,۰۷۴,۶۵۲,۶۴۰ ۲,۷۸۹ – ۳,۰۸۱ ۲,۹۲۲ – ۳,۰۸۱
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۲,۹۴۵ ۲,۹۳۵ ۲۰۸ ۷۶ ۱۴٫۷۷ ۴۰٫۴۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۲ ۲۷۱۹-۲۶۲۰ ۷۴۱ ۱۲۸۷
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۷ ۰ ۲
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به ایجاد محدوده کانالیزه جدید صعودی برای خرید پیشنهاد می شود.