نماد: خزامیا بازار: بورس PE: 98.86 EPS: 7
تحلیل: تکنیکال نوع: قیمتی پنجره زمانی: روزانه تعداد اندیکاتورها: ۵

 

 

 

اندیکاتورها

میانگین متحرک ۸ روزه
میانگین متحرک ۲۱ روزه
میانگین متحرک ۵۱ روزه
MACD
RSI
Stochastic

 

باتوجه به روند نزولی اندیکاتورها و احتمال تشکیل الگوی سر وشانه، پیشنهاد می شود تا زمان تشکیل و تائید الگوی سر و شانه وارد موقعیت معاملاتی خرید نشوید. روند کلی قیمت نزولی می باشد و حجم های خرید در روزهای اخیر قوی نبودند.