اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ استخراج کانه های فلزی مجاز بورس-بازاراول-تابلو اصلی ۹۶۵۵۸۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴,۰۰۰ ۰٫۷۸ ۳,۹۳۳ (۰٫۹۱) ۳۶,۱۹۵,۸۱۹,۳۱۵ ۳,۷۷۱ – ۴,۱۶۷ ۳,۷۷۱۴,۰۵۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۳,۸۸۰ ۳,۹۶۹ ۳۶۹ ۴۹۸ ۱۰٫۶۶ ۷٫۹
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۴۱۴۰ – ۴۴۸۳ ۳۶۹۸ – ۳۸۶۴ ۳۴۶۳ ۴۴۸۳ -۵۶۶۳
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic فروش
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۴ ۲ ۳
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
خرید براساس حد سود اول پیشنهاد می شود.