اطلاعات نماد

نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا

کشرق

استخراج زغال سنگ مجاز فرابورس-بازاردوم ۱

بنیادی

بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۴,۷۷۵ ۴٫۹۹ ۴,۷۷۵ ۴٫۹۹ ۱,۰۸۴,۶۱۸,۶۰۰ ۴,۵۳۷ – ۵,۰۱۳ ۴,۷۷۰۴,۷۷۵
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
 ۴,۷۷۵ ۴,۵۴۸ ۴۵ (۴۶۱) ۱۰۶٫۱۱ (۱۰٫۳۶)

تکنیکال

پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۴۹۸۴ ۴۴۱۱- ۴۱۳۷- ۳۵۱۹ ۴۰۹۱ ۶۰۸۲

نظر اندیکاتورها

ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day
۴ EMA 26 Day
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۲ ۰ ۷
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
درصورت عبور قیمت از مرز ۴۸۸۲ باتوجه به حد ضرر، پیشنهاد به خرید می شود