سرمایه گذاری بلند مدت یک حساب در ستون سمت راست ترازنامه شرکت است که نشان دهنده سرمایه گذاری های طولانی مدت شرکت از جمله سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و وجه نقد است. سرمایه گذاری های بلند مدت جز دارایی هایی هستند که شرکت قصد دارد آن ها را برای بیش از یک سال نگه دارد.

حساب سرمایه گذاری بلند مدت بسیار متفاوت از حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت است، چرا که سرمایه های کوتاه مدت به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک فروخته می شوند، در حالی که سرمایه گذاری های بلند مدت برای سال ها نگهداری می شوند و در برخی از موارد ممکن است هرگز فروخته نشوند.

سرمایه گذاری بلند مدت به معنی پذیرش ریسک بسیار بالا جهت دریافت بازده بیشتر هستند و آستانه تحمل ریسک این نوع سرمایه گذاری بسیار بالا است. همچنین پیشنهاد می شود به منظور نگهداری بلند مدت دارایی، میزان سرمایه اولیه بسیار بالاتر از ارزش بازاری دارایی سرمایه گذاری شده باشد.

ویژگی های کلیدی

  • یک حساب سرمایه گذاری بلند مدت عبارت است از حسابی که شرکت قصد نگهداری از آن را برای بیش از یک سال دارد که می تواند شامل سهام، اوراق مشارکت و مسکن و مستغلات باشد.
  • این حساب در سمت راست (دارایی) ترازنامه شرکت ظاهر می شود.
  • سرمایه گذاران بلند مدت تمایل به پذیرش ریسک بالاتری را دارند.
  • این حساب با سرمایه گذاری کوتاه مدت که احتمال فروش در افق زمانی کمتر را دارند متفاوت است.

شرح حساب سرمایه گذاری بلند مدت

شکل مشترک سرمایه گذاری بلند مدت زمانی رخ می دهد که شرکت “الف” سرمایه گذاری بالایی در شرکت “ب” انجام دهد و بدون داشتن اکثریت سهام، تأثیر چشمگیری بر شرکت “ب” داشته باشد. در این حالت، قیمت خرید سهام در ترازنامه به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نشان داده می شود.

زمانی که یک گروه یا سازمان، اوراق قرضه یا سهام عادی را به عنوان دارایی جهت سرمایه گذاری خریداری می کند، تصمیم در مورد طبقه بندی دارایی به عنوان کوتاه یا بلند مدت پیامدهای نسبتاً مهمی بر نحوه ارزیابی این دارایی ها در ترازنامه خواهد داشت. سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بازار انعکاس داده می شوند به طوری که هرگونه کاهش ارزش به عنوان ضرر شناخته می شود.

اما، افزایش ارزش تا زمانی که دارایی مورد نظر فروخته نشود، مشخص نخواهد شد. بنابراین، طبقه بندی ترازنامه براساس سرمایه گذاری، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، تأثیر مستقیمی بر خالص درآمد گزارش شده در صورت سود و زیان دارد.

زمان سررسید یا بلوغ سرمایه گذاری

اگر یک سازمان قصد داشته باشد تا زمان سررسید، دارایی خود را حفظ کند وهمچنین بتواند توانایی انجام این کار را نشان دهد، آنگاه می گوییم این سرمایه گذاری تا زمان بلوغ نگهداری شده است. این سرمایه گذاری در بخش هزینه ها ثبت می شود، اگرچه حق بیمه یا تخفیف در طولِ مدت سرمایه گذاری از بین می روند.

برای دسترسی به مطالب آموزشی در گروه حسابداری اینجا کلیک کنید.

سرمایه گذاری برای فروش یا معامله

سرمایه گذاری هایی که با هدف فروش مجدد و یا کسب سودِ کوتاه مدت در مدت زمان کمتر از یک سال انجام می شوند، به عنوان سرمایه گذاری جاری طبقه بندی می شوند. یک سرمایه گذاری جاری لزوماً یک سرمایه گذاری بلند مدت نیست. با این حال، یک شرکت ممکن است با هدف فروش آتی وارد موقعیت سرمایه گذاری بلند مدت شود.

سرمایه گذاری ها تا زمانی که تاریخِ فروش پیش بینی شده در طی 12 ماه آینده نداشته باشند، در بخش سرمایه گذاری های جاری قرار می گیرند. سود و زیان غیر واقعی ناشی از نگه داشتن سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان “سایر درآمد جامع” تا زمان فروش دارایی نگه داشته می شوند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان