اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
مرقام
ایران‌ارقام‌
 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن مجاز بورس-بازاراول-تابلو فرعی ۲۰۰۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۳,۳۸۰ ۵٫۰۷ ۳,۳۸۹ ۵٫۳۵ ۱۴,۰۵۷,۷۵۶,۴۲۳ ۳,۰۵۷ – ۳,۳۷۷ ۳,۲۹۱ – ۳,۴۹۸
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۳,۳۵۵ ۳,۲۱۷ ۴۱ ۴۱ ۸۲٫۶۶ ۸۲٫۶۶
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۳۶۵۵-۳۳۶۸ ۲۷۰۷ ۲۴۹۲ ۳۹۲۸
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
قرارگیری در بهترین موقعیت جهت خرید.