اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
وما بیمه ما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی  مجاز پایه فرابورس ۶۰۰,۰۰۰
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴۴,۳۶۸,۴۳۹
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۱۲۱۸-۱۳۵۸ ۱۱۱۹-۱۱۹۷ ۱۱۰۰ ۱۳۵۸
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۴ ۰ ۵
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
تا ایجاد روند موقعیتی اتخاذ نشود