اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه فلزات اساسی مجاز فرابورس-بازاراول-تابلو اصلی ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۲,۵۱۹ ۱٫۱۲ ۲,۴۹۲ ۰٫۰۴ ۲۱,۲۶۳,۱۷۰,۴۱۱ ۲,۳۶۷ – ۲,۶۱۵ ۲,۴۳۷ – ۲,۵۲۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۲,۴۹۴ ۲,۴۹۱ ۱۸۹ (۳) ۱۳٫۱۹ (۸۳۰٫۶۷)
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۲۸۸۱ ۲۳۵۰-۲۱۶۴-۲۴۰۱ ۲۳۴۱ ۲۷۰۰
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day
۴ EMA 26 Day
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۱ ۱ ۷
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
درصورت شکست کانال یک ساله می توان وارد موقعیت خرید شد