اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
میهن بیمه میهن بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۸۹۷ ۳٫۵۸ ۸۵۹ (۰٫۸۱) ۶,۲۱۸,۴۶۳ ۸۲۳ – ۹۰۹ ۸۴۳ – ۸۹۷
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۸۴۳ ۸۶۶ (۲۲۴) ۱۸ (۳٫۸۳) ۴۷٫۷۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۹۶۵ ۷۷۹ ۷۱۳ ۱۰۳۰
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic فروش
۶ OBV
۷ CCI خرید
۸ MFI
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۶ ۰ ۳
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود می تواند گزینه جذابی برای خرید باشد.