نرخ بهره اسمی چیست؟

نرخ بهره اسمی به نرخ بهره قبل از اعمال نرخ تورم در محاسبات اشاره دارد. نرخ بهره اسمی می تواند به انوع نرخ بهره تبلیغی یا ذکر شده در وام ها اشاره داشته باشد، در این نرخ کارمزد و یا بهره ترکیبی در نظر گرفته نشده است. نرخ بهره بانکی هم می تواند به عنوان نرخ بهره اسمی در نظر گرفته شود.

درک نرخ بهره اسمی

نرخ بهره اسمی در مقابل نرخ بهره واقعی و موثر قرار می گیرد. برای وام دهندگان و سرمایه گذاران، نرخ بهره واقعی اهمیت دارد، درحالی که نرخ بهره موثر علاوه بر وام دهندگان و سرمایه گذاران برای وام گیرندگان نیز اهمیت دارد. (همچنین بخوانید؛ چرا نرخ بهره تغییر می‌کند؟).

تفاوت بین نرخ بهره اسمی و واقعی

بر خلاف نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی نرخ تورم را در محاسباتش لحاظ می کند. معادله ای که به طور تقریبی نرخ بهره اسمی و واقعی را به یکدیگر مرتبط می سازد، می تواند به شرح ذیل باشد؛

  • نرخ بهره اسمی = نرخ بهره واقعی + نرخ تورم
  • نرخ بهره اسمی – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی

همچنین بخوانید؛ مدیریت ریسک نرخ بهره چیست؟

برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید به دلیل تورم، سرمایه گذاران نرخ بهره واقعی را درنظر می گیرند. 

تفاوت بین نرخ بهره اسمی و موثر

اگرچه نرخ بهره اسمی، نرخ اعلام شده مربوط به وام است، اما معمولاً در پرداخت های وام گیرنده لحاظ نمی شود. در عوض، مصرف کننده یک نرخ موثر را می پردازد که براساس کارمزد و بهره مرکب محاسبه شده است. به این ترتیب، نرخ بهره سالانه با نرخ بهره اسمی متفاوت خواهد بود و شامل کارمزد و بازده مرکب سالانه در محاسباتش است. (همچنین بخوانید؛ هزینه بدهی چیست؟).

منبع: گروه مشاوران مالی سامان