هزینه عملیاتی، هزینه ای است که یک شرکت به واسطه فعالیت های تجاری خود متحمل می شود. این هزینه، OPEX هم نام دارد که می تواند شامل اجاره، تجهیزات، هزینه های انبارش، بازاریابی، حقوق و دستمزد، بیمه، تحقیق و توسعه و مهندسی فروش شود. یکی از مسئولیت های اصلی مدیران ارشد این است که هزینه های عملیاتی را بدون کاهش کیفیت عملیات و محصولاتِ شرکت، کاهش دهند.

هزینه عملیاتی در اکثر کسب و کارها اجتناب ناپذیر است. برخی از سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش درآمد، هزینه های عملیاتی خود را کاهش می دهند. با این حال، مهم است در نظر داشته باشید که کاهش هزینه عملیاتی با ریسک کاهش یکپارچگی و کیفیت عملیات همراه است. برقراری تعادل بین این دو فرآیند دشوار است، اما بازده قابل توجهی به همراه دارد.

ویژگی های کلیدی

  • هزینه های عملیاتی، جزءِ جدایی ناپذیر فرآیندهای داخلی کسب و کارها هستند و می توانند و شامل اجاره، هزینه تجهیزات، هزینه های انبارداری، مارکتینگ، منابع انسانی و هزینه های لازم برای تحقیق و توسعه شوند.
  • هزینه های عملیاتی برای اکثر کسب و کارها لازم و اجباری هستند.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه یا CAPEX عبارت است از هزینه ای که شرکت به منظور سرمایه گذاری انجام می دهد. هزینه سرمایه شامل هزینه های مرتبط با دستیابی یا به روزرسانی دارایی های مشهود (ملموس) و نامشهود (ناملموس) می شود. دارایی های مشهود می توانند شامل املاک و مستغلات، تجهیزات تولیدی، کامپیوتر ها، مبلمان اداری و سایر دارایی های فیزیکی شوند. در مقابل اما، دارایی های نامشهود، شامل مالکیت معنوی، حق چاپ، حق ثبت اختراع، علائم تجاری، وفاداری مشتری و غیره می شوند.

هزینه عملیاتی در مقابل هزینه غیر عملیاتی

درست در مقابل هزینه عملیاتی، هزینه غیر عملیاتی وجود دارد که شامل هزینه هایی از یک کسب و کار می شود که توسط فرآیندهای داخلی سازمان ایجاد نشده اند. متداول ترین نوع هزینه های غیر عملیاتی شامل هزینه استهلاک، هزینه بهره و یا سایر هزینه های استقراض است. حسابداران معمولاً هزینه های غیر عملیاتی را به منظور بررسی عملکرد کسب و کار در نظر نمی گیرند و از موارد مرتبط با تأمین مالی و سایر موارد مشابه صرف نظر می کنند.

همچنین بخوانید؛ هزینه سرمایه در مقابل هزینه عملیاتی: بررسی تفاوت ها.

جایگاه هزینه عملیاتی در صورت درآمد

صورت درآمدی، به منظور ارائه تصویری از سود آوری یک شرکت، درآمد و هزینه های آن کسب و کار را در یک دوره ی معین پایش می کند. این سند معمولاً هزینه ها را در شش کلاس طبقه بندی می کند، که شامل موارد زیر می شوند:

  • کالاهای فروخته شده
  • فروش
  • عمومی و اداری
  • استهلاک
  • هزینه بهره
  • مالیات بر درآمد

همه هزینه های فوق را می توانیم در قسمت هزینه های عملیاتی در نظر بگیریم، اما در زمان محاسبه درآمدِ عملیاتی براساس صورتِ درآمد، هزینه های بهره و مالیات بر درآمد در نظر گرفته نمی شوند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان