اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سرمایه گذاری ها

مجاز

بورس-بازاراول-تابلو فرعی

۵۰۰۰۰۰

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۱-۹:۱۰:۳۸

۱,۰۱۱ (۲٫۲۲)

۱,۰۳۴ ۰

۱۰,۱۲۶,۰۰۰

۹۸۳ – ۱,۰۸۵

۱,۰۱۱۱,۰۱۵

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی Forward P/E

Trailing P/E

۱,۰۱۵

۱,۰۳۴

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹

۱۰۳۳

۱۰۱۷- ۹۷۶

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

۲

SMA 20Day

۳

EMA 12Day

۴

EMA 26 Day

۵

Stochastic

۶

OBV

۷

CCI

۸

MFI

۹

ROC

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۰

۰

۹

چارت قیمت

پیشنهاد مشاوران ما

 درصورت شکست مقاومت اول می توان به صورت پله ای وارد شد

 

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.