در این بخش از مطالب به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار بورس و اوراق بهادار می‌پردازیم. معیارهای مقایسه جهت رتبه‌بندی ETF ها بر مبنای بازده‌های ماهانه است. در ادامه دو صندوق برتر مهرماه ۹۷ به تفکیک معرفی‌شده است. اطلاعات هر صندوق به جزئیات در هر بخش آمده است همچنین روند خالص دارایی‌ها و ترکیب دارایی‌های صندوق معرفی‌شده‌اند. با ما همراه باشید.

صندوق اول- صندوق یکم سهام گستران شرق

مشخصات صندوق

نام صندوق یکم سهام گستران شرق مدیر صندوق کارگزاری سهام گستران شرق متولی صندوق موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس
تاریخ آغاز فعالیت ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ آدرس سایت  www.firstsgsfund.ir نوع / اندازه صندوق در سهام/کوچک

ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)

اوراق مشارکت ۰
سپرده بانکی ۱۲٫۶۱
وجه نقد ۰٫۱۴
سهام ۵۳٫۴۱
پنج سهم با بیشترین وزن ۳۱٫۶۸
سایر دارایی‌ها ۲٫۱۶

بازده صندوق برای دوره‌های زمانی تعیین‌شده

۱ روز گذشته (%) ۳٫۸۷
۷ روز گذشته (%) ۱۵٫۶۹
۳۰ روز گذشته (%) ۴۰٫۲
۹۰ روز گذشته (%) ۶۸٫۰۸
۱۸۰ روز گذشته (%) ۹۱٫۶۵
۳۶۵ روز گذشته (%) ۵۰٫۸۳
از آغاز تأسیس ۲۴٫۴۷

نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده

نمودار خالص ارزش دارایی‌ها صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است؛

صندوق دوم- صندوق قابل معامله سپهر کاریزما

مشخصات صندوق

نام صندوق قابل معامله سپهر کاریزما مدیر صندوق شرکت سبد گردان کاریزما متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
تاریخ آغاز فعالیت ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ آدرس سایت   نوع / اندازه صندوق در سهام/بزرگ

 ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)

اوراق مشارکت ۰
سپرده بانکی ۶٫۳۹
وجه نقد ۰٫۰۱
سهام ۴۷٫۳۸
پنج سهم با بیشترین وزن ۴۵٫۶۰
سایر دارایی‌ها ۰٫۶۲

بازده صندوق برای دوره‌های زمانی تعیین‌شده

۱ روز گذشته (%) ۵٫۰۲
۷ روز گذشته (%) ۱۹٫۲۷
۳۰ روز گذشته (%) ۴۰٫۵۴
۹۰ روز گذشته (%) ۸۱٫۱۴
۱۸۰ روز گذشته (%) ۹۸٫۴۵
۳۶۵ روز گذشته (%) ۱۳۱٫۳۵
از آغاز تأسیس ۱۳۹٫۵۸

نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده

نمودار خالص ارزش دارایی‌ها صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است؛

منبع: گروه مشاوران مالی سامان