ریسک مالی برای سازمان ها

ساخت و توسعه مجدد یک کسب و کار از مرحله اول بسیار دشوار و پرهزینه است. در برخی از موارد به منظور ادامه حیات شرکت، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. نیاز به بودجه و سرمایه خارجی توسط سرمایه گذاران خارج از سازمان، شرکت را با ریسک و مخاطره مالی مواجه می کند.

ریسک اعتباری – که همچنین به عنوان ریسک پیش فرض نیز شناخته می شود – خطر وام گرفتن پول است. اگر وام گیرنده نتواند وام را پرداخت کند، این ریسک به عنوان ریسک پیش فرض در نظر گرفته می شود. سرمایه گذارانی که تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار می گیرند با کاهش درآمد ناشی از بازپرداخت وام و همچنین اصل و سود از دست رفته رو به رو می شوند. وام دهندگان همچنین ممکن با افزایش هزینه های جمع آوری بدهی در گیر شوند.

زمانی که ریسک مالی، یک سری از شرکت های مشخص را درگیر کرده باشد با ریسک مشخص رو به رو هستیم. این ریسک، مربوط به یک شرکت یا گروه خاصی از شرکت ها است که می تواند مربوط به ساختار سرمایه و معاملات مالی شرکت ها شود.

کسب و کارها همچنین در صورت عدم مدیریت و استدلال نادرست مالی، با ریسک عملیاتی مواجه می شوند. این ریسک مرتبط با عوامل داخلی است که شرکت را در پوشش تعهدات مالی خود با مشکل رو به رو می کند.

ریسک مالی برای بازار

چندین نوع ریسک مالی بر بازارهای مالی تاثیر می گذارند. همانطور که در مقاله “شناخت ریسک مالی” بیان شد، عوامل مختلفی بر بازارهای مالی تاثیر می گذارند. همانطور که در بحران مالی جهانی سال های 2007 تا 2008 دیدیم، زمانی که بخش مهمی از بازار با ریسک مالی در گیر می شود، بر رفاه پولی کل بازار تأثیر خواهد گذاشت. به طوری که برخی از مشاغل از بین می روند، سرمایه گذاران ثروت خود را از دست خواهند داد و بانک های مرکزی مجبور می شوند سیاست های پولی و مالی خود را تغییر دهند. (همچنین بخوانید؛ استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک).

نوسان، عدم قطعیت در خصوص ارزش دارایی های مورد معامله در بازار را به همراه خواهد داشت. از دیدگاه معیار آماری: نوسان، سطح اطمینان سهامداران بازارهای مالی درخصوص بازده یک دارایی با ارزش واقعی در مقابل همان دارایی در بازار و کل بازار را بازتاب می دهد. نوسان اندازه گیری و به صورت درصد نشان داده می شود، به طوری که روند نوسان نشان دهنده بازار صعودی و یا نزولی خواهد بود. نوسانات زیاد موجب تغییر ناگهانی قیمت سهام می شوند.

ریسک های اعتباری و تغییر نرخ بهره بازار نیز می توانند یک ریسک مالی را ایجاد کنند. ریسک های اعتباری عمدتاً در بازار بدهی یا اوراق قرضه اتفاق می افتند چرا که شرکت ها یا سایر صادرکننده ها قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند و به سرمایه گذاران آسیب می رسانند. تغییر در نرخ بهره بازار هم می تواند سرمایه گذاران را به سمت اوراق قرضه و یا سهام سوق دهد (بسته به نوع تغییر بهره).

ریسک مالی برای سرمایه گذاران حقیقی

سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری ضعیف با ریسک های مالی روبرو می شوند. این ریسک می تواند دلایل گسترده ای از خرید یک سهام  بی ارزش تا سفته بازی در بازارهای مالی داشته باشد.

ریسک نقدینگی معمولاً شامل دو زیر گروه در خصوص سرمایه گذاران می شود. اولین مورد شامل اوراق و دارایی است که نمی توانند جهت پوشش ضررها در بی ثباتی بازار به سرعت معامله شوند. این وضعیت که به عنوان ریسک نقدینگی هم شناخته می شود، شرایطی را نشان می دهد که تعداد خریداران در بازار بسیار کمتر از فروشندگان است. ریسک دوم، ریسک تامین مالی یا جریان نقدی است. تامین مالی به منظور بازپرداخت بدهی، باعث افزایش ریسک جریان نقدینگی شرکت و سرمایه گذار می شود.

ریسک سفته بازی، که بسیار بالقوه است، شامل سفته باز هایی می شود که مطالعات لازم در خصوص دارایی و بازار را انجام نداده اند و همچنین بخشی بیشتری از سرمایه خود را صرف یک دارایی واحد کرده اند. (برای شناخت مفهوم سفته بازی، اینجا کلیک کنید).

سرمایه گذارانِ ارزهای خارجی نیز در معرض ریسک ارزی هستند، چرا که عوامل مختلفی از جمله تغییر نرخ بهره و سیاست های پولی می توانند ارزش ارز آنها را تغییر دهند. همچنین، تغییر در قیمت ها به دلیل اختلافات بازارها، تغییرات اجتماعی، حوادث طبیعی، تغییرات دیپلماتیک یا درگیری های اقتصادی ممکن است باعث بی ثباتی در سرمایه گذاری خارجی شود که ممکن است بر نرخ و ارزش ارزهای خارجی تاثیر بگذارد.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان