اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
سرچشمه  سرمایه گذاری مس سرچشمه سرمایه گذاریها مجاز فرابورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۴,۴۴۷ (۱٫۹۸) ۴,۴۴۸ (۱٫۹۶) ۱,۹۵۲,۶۶۰,۳۲۰ ۴,۴۴۷ – ۴,۶۲۷ ۴,۴۴۷ – ۴,۴۷۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۴,۴۵۳ ۴,۵۳۷ ۱,۲۱۷ ۸۴ ۳٫۶۵ ۵۲٫۹۵
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۴۶۲۰ ۴۳۹۹ ۴۲۷۴ ۴۸۶۱
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI
۲ SMA 20Day
۳ EMA 12Day
۴ EMA 26 Day
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI فروش
۸ MFI
۹ ROC فروش
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۱ ۲ ۶
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
در انتظار تعیین روند داخل کانل خنثی میان مدت