اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
شاوان پالایش نفت لاوان فراورده های نفتی  مجاز بورس-بازاردوم ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۵ ۱۹,۴۰۶ ۱۹,۴۰۶ ۵ ۸,۰۰۸,۰۴۱,۱۴۸ ۱۷,۵۵۸ – ۱۹,۴۰۶ ۱۹,۴۰۶ – ۱۹,۴۰۶
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۱۹,۴۰۶ ۱۸,۴۸۲ ۱,۱۸۷ ۳۲۶ ۱۶٫۳۵ ۵۹٫۵۳
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۲۰۱۷۴ ۱۴۵۷۲ ۱۱۸۲۹ ۲۰۱۷۴
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV
۷ CCI
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۷ ۰ ۲
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
باتوجه به حد سود به خرید پیشنهاد می شود