اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید محصولات شیمیایی مجاز پایه فرابورس ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۲,۵۷۷ ۲٫۷۱ ۲,۵۶۵ ۲٫۲۳ ۲,۱۵۰,۷۱۸,۹۹۵ ۲,۲۵۹ – ۲,۷۵۹ ۲,۵۰۰ – ۲,۶۲۰
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۲,۵۳۹ ۲,۵۰۹
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۲۸۶۷ ۲۰۸۱ ۲۰۸۷ ۲۸۸۴
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
تائید الگوی شمعی توسط مومنتوم قیمتی، مناسب خرید.