به مناسبت روز زن.

هر سال روز زن را بهتر جشن می گیریم. وعده ای برای تکریم، حمایت و بهبود زندگی زنان.

رسانه ها و شبکه های اجتماعی، هر دو تلاش خود را می کنند که به زنان شگفت انگیز اطراف ما ادای احترام کنند. به طوری که برخی وب سایت ها، پیشنهادات ویژه ای شامل یک وعده غذای رایگان، تخفیف ویژه خدمات آبگرم، لباس یا حتی تعطیلات با تخفیف به مناسبت روز زن ارائه می دهند.

اما آیا بانوان ترجیح می دهند برایشان تنها یک روز در سال جشن بگیرند یا یک عمر با رفاه مالی زندگی کنند!

رفاه مالی یکی از عوامل کلیدی در زندگی هر فردی است. یک زن چندین نقش را بازی می کند که شامل یک مادر دلسوز، یک آشپز خارق العاده و کارمند و مدیر است. چه متأهل و چه مجرد، چه خانه دار و چه یک متخصص، امنیت مالی به او ثبات و اطمینان می دهد.

مادران ما و مادربزرگ های ما موفق می شدند هر ماه مقداری از هزینه های خانه پس انداز کنند و آن را برای یک روز بارانی و سرد کنار بگذارند. ما اهمیت امنیت مالی را برای خانواده درک می کنیم. امروزه بسیاری از مادران تنها نان آور خانه هستند.

معمول است که خانواده ها آینده مالی مطمئن خود را در نظر می گیرند، اما بندرت زنان برای بازنشستگی خود برنامه ریزی می کنند و متأسفانه پس از کار در اوج زندگی، در دوران میانسالی به حساب پس انداز بازنشستگی فکر می کنند. با توجه به اینکه از نظر آماری زنان امید به زندگی بالاتری دارند، برنامه ریزی بازنشستگی برای زنان مهم است.

خانه داران می توانند در برنامه ریزی مالی خانواده علاقه مند شوند و به همسران خود در برنامه ریزی و بودجه بندی کمک کنند. زنان شاغل معمولاً برای رسیدگی به امور خانواده خود از استراحت در کار خود استفاده می کنند. این بدان معنی است که زنان زمان بسیار کمتری برای پس انداز برای آینده خود دارند.

می توانید از همان روز اشتغال خود شروع به سرمایه گذاری کنید، زیرا در این مرحله نیازهای مالی کم و نقدینگی زیاد است. این زمان خوبی برای سرمایه گذاری در ابزارهای بازده بالاتر است. سرمایه گذاری در یک بسته  ترکیبی سهام و اوراق بدهی، ترکیب خوب و بازدهی بهتر را ایجاد می کند که می تواند یک پرتفوی بازنشستگی مناسب را فراهم کند. یک حساب اضطراری برای تأمین مالی در موارد احتمالی ایجاد کنید.

روز زن مبارک!