عضویت در خبرنامه

به منظور دریافت آخرین بروزرسانی ها و محصولات، ایمیل خود را وارد بفرمایید.

اخبار داغ

برچسب: CAPM

آموزش, مهندسی مالی

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه – CAPM 

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه – CAPM مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه، مدلی است که رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار دارایی‌ها به‌خصوص سهام را توصیف می‌کند. CAPM در امور مالی برای قیمت‌گذاری…

آموزش, مهندسی مالی

فرمول محاسبه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) در اکسل چیست؟ 

مدل سرمایه گذاری دارایی سرمایه (CAPM) میزان بازده مورد انتظار دارایی را با توجه به نرخ بدون ریسک، بتا دارایی و بازده مورد انتظار بازار، اندازه گیری می کند. برای محاسبه بازده مورد انتظار…