باوجود محبوبیت و حضور بورس در اخبار، بازار سهام یکی از مکان‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری پول شماست. سرمایه‌گذاری در بازار سهام که توجه زیادی به سود و زیان‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران دارد، اغلب…