در طی ۱۵ سال گذشته، ارزش فرانک سوئیس نسبت به دلار آمریکا و یورو به شدت افزایش یافته است. در سال های اخیر، عواملی مانند بحران بدهی اروپا و سیاست پولی قابل توجه…