ایجاد حساب PayPal یک امر مهم در خرید های خارجی است. موارد دیگری غیر از پر کردن فرم نام و آدرس ایمیل خود در این مبحث بررسی می شوند. چند مرحله و الزامات…