دستیار مجازی یک پیمانکار مستقل است که ضمن کار در خارج از دفتر مشتری، خدمات اداری را به مشتریان ارائه می دهد. یک دستیار مجازی معمولاً از خانه کار می کند اما می…