تورم و رکود از عوامل اقتصادی‌ای هستند که سرمایه‌گذاران هنگام برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌گذاری باید آن‌ها را در نظر بگیرند. اصطلاح تورم برای توصیف افزایش نرخ کالا و خدمات بکار گرفته می‌شود. اصطلاح رکود هم برای…