هیچ راه آسانی برای پیش بینی مالی وجود ندارد. تمام پیش بینی ها شامل اقداماتی با نتایج احتمالی در خصوص وضعیت آینده است. با این حال در حوزه مالی، پیش بینی ارزش ذاتی سهام و طرح بودجه سازمانی ضروری است. بهترین پیش بینی های مالی، حدس های آموزشی کمی براساس درک بسیار کوتاه از عملکرد کسب و کار است، عوامل خارجی تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار و تکنیک های پیش بینی منجر به افزایش دقت و کاهش خطای مقادیر پیش بینی شده می شوند. فرض براین است که یک تحلیلگر نسبت به وضعیت شرکت، ریسک و ساختار سازمانی آن آگاهی دارد، در این حالت با استفاده از تکنیک های مختلف مایکروسافت اکسل می تواند اقدام به پیش بینی وضعیت مالی شرکت کند.

تحلیلگران سهام، اغلب داده های قیمتی سهام مرتبط با یک دوره زمانی طولانی را در صفحه اکسل وارد می کنند تا بتواند در نهایت به یک مدل پیش بینی کننده دست یابند. هر ستون می تواند یک دوه مجزا و هر ردیف یک آیتم در ترازنامه باشد. این فرمت اجازه می دهد تا تحلیل گران روند را در طول زمان مشاهده کنند و سایر معیارهای عملکرد کلیدی به راحتی می توانند بر روی مدل تأثیر بگذارند. چنین مدل مالی، تجزیه و تحلیل بنیادین را تسهیل می کند و ارزیابی رشد، حاشیه سود، جریان نقدی و مدیریت سرمایه را نسبت به اقلام ترازنامه مشخص می کند. همچنین موارد مختلف را می توان به صورت گرافیکی نشان داد، و همه پارامترهای مالی می توانند با هم در یک مدل نمایش داده شوند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

اکسل همچنین می تواند برای پیش بینی کمی و دقیق داده های زمانی استفاده شود. یک تابع پیش بینی، ارزش های آینده را در امتداد بهترین خط روند رگرسیون حداقل مربعات خطا استخراج می کند. در واقع اکسل خط روند را از داده های دو متغیری می گیرد و آن را گسترش می دهد. همچنین در Data tab و Data Analysis اکسل، تابع exponential smoothing وجود دارد. این تابع بی نظمی سری های زمانی در دوره اندازه گیری شده را حذف می کند تا به یک روند کلی و هموار دست یابد. از این روند برای پیش بینی دوره های آتی بسیار استفاده می شود.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان