سطوح Tirone چیستند؟

سطوح تیروون یک سری سه گانه از خطوط افقی هستند که به منظور شناسایی خطوط حمایت و مقاومت روند قیمت یک ابزار مالی در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند. این خطوط توسط تحلیلگر تکنیکال John. C. Tirone توسعه داده شده اند.

شناخت خطوط Tirone

استفاده از سطوح Tirone شبیه به سطوح و تراز اصلاح فیبوناچی است و هر دو به یک شیوه تفسیر می شوند. آنها هر دو موقعیت خطوط را با استفاده از درصد تفاوت بین حد بالا و پایین تعیین می کنند. هر دو سطح Tirone و اصلاح فیبوناچی از تراز 50٪ به عنوان یکی از خطوط حمایتی و مقاومتی محتمل استفاده می کنند. (همچنین بخوانید؛ سحر و جادوی اعداد فیبوناچی).

موقعیت خط مرکزی با محاسبه تفاوت بین بالاترین و پایین ترین قیمت برای دارایی/ابزار مالی در یک دوره زمانی و تقسیم آن بر 2 ترسیم می شود. خط بالا با 1/3 و خط پایین با 2/3 اختلاف از خط مرکزی رسم می شوند.

ویژگی های کلیدی

  • سطح Tirone، یک اندیکاتور تکنیکال است که شامل 3 خط افقی می شود که سطوح حمایت و مقاومت را در یک دارایی مشخص می کند.
  • ابتدا خط مرکزی رسم می شود و سپس خطوط بالا و پایین باتوجه به اختلاف نسبت به خط مرکزی رسم می شوند.
  • تفسیر سطوح Tirone شبیه خطوط quadrant و تراز فیبوناچی انجام می شود.

سطوح حمایت و مقاومت Tirone

مفاهیم پشتیبان و مقاومت، بدون شک، دو مورد بسیار پرکاربرد در مبحث تحلیل تکنیکال هستند. این سطوح بخشی از تحلیل چارت قیمت در تحلیل تکنیکال هستند که توسط تحلیلگران به کار برده می شوند و به سطئحی اشاره دارد که مانع کاهش قیمت از آن و یا رشد قیمت بیشتر از آن می شود.

تا زمانی که قیمت بالای خط حمایت حرکت کند، این سطح قابل اعتماد است. بدین معنا که قیمت تمایل دارد تا رشد بیشتر از این سطح را داشته باشد و نه شکست و اصلاح قیمتی. با این حال، زمانی که قیمت از این سطح عبور کند تا سطح پشتیبان بعدی به احتمال بالا شاهد ادامه روند سقوط قیمت خواهیم بود. مفهوم سطح مقاومت درست بالعکس سطح حمایتی است. این سطح مانع رشد قیمتی می شود. بدین معنا که قیمت تمایل دارد تا کمتر از این سطح رشد و نوسان داشته باشد. با این حال، زمانی که قیمت از این سطح عبور کند تا سطح مقاومت بعدی به احتمال بالا شاهد ادامه روند صعودی قیمت خواهیم بود. (همچنین بخوانید؛ هفت ریسک استفاده از میانگین متحرک).

منبع: گروه مشاوران مالی سامان